Privacy statement

Privacy- en cookiebeleid website www.aangiftehugodejonge.nl

Privacybeleid

www.aangiftehugodejonge.nl is opgericht om een collectieve aangifte in te dienen tegen Hugo de Jonge. Ten tijde van deze aangifte demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De aangifte is online beschikbaar gebleven tot vrijdag 7 januari 2022 om 23.59 uur. Daarna was het niet meer mogelijk zijn om aan te sluiten bij de collectieve aangifte. Wel was het daarna mogelijk om individueel aangifte te doen tegen Hugo de Jonge. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de opgestelde aangifte.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen aan het Openbaar Ministerie en/of Politie in kader van deze aangifte.

Identiteit
www.aangiftehugodejonge.nl is een initiatief van Mordechaï Krispijn. Wij respecteren uw privacy en die van alle gebruikers van deze site en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel gegevensverwerking
Om deze aangifte in te dienen bij het Openbaar Ministerie en/of Politie en om de geldigheid van uw gegevens na te kunnen gaan, vragen wij om uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail. In overleg met het OM is afgesproken dat uw adres niet zal worden aangeleverd. Het telefoonnummer kan optioneel worden aangeleverd en is dus niet verplicht. Dit kan handig zijn als wij contact met u op willen nemen. Uw telefoonnummer zal dus niet worden aangeleverd bij het OM en/of Politie. Tevens zullen wij u, op het door u aangeleverd e-mailadres, op de hoogte houden van de stand van zaken rondom deze aangifte.

Rechtsgrond
Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft bij eerdere navraag aangegeven deze collectieve aangifte in behandeling te zullen nemen indien iedere deelnemer voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mail invult. Het OM heeft later per e-mail verzocht om de naam van de mede aangever door te geven. In eerste instantie is dus alleen de naam doorgegeven en geen andere gegevens. Pas als het OM erom verzoekt zullen mogelijk ook het e-mailadres en geboortedatum worden aangeleverd.

Ontvanger
Wij gebruiken uw gegevens om mede namens u, de aangifte, zoals online geplaatst d.d. maandag 20 december 2021, in te dienen bij het Openbaar Ministerie. Dit heeft plaats gevonden op maandag 10 januari 2022 om 11 uur te Den Haag.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard op een Secure Server totdat de behandeling van deze aangifte en alle daaruit voortkomende acties zijn afgerond. Daarna zullen uw gegevens worden verwijderd uit het systeem van www.aangiftehugodejonge.nl.

Rechten
Als u niet langer e-mails wilt ontvangen dan kunt u onderaan de nieuwsbrieven die u ontvangt klikken op ‘unsubscribe’ of ‘afmelden’. Uw uitschrijving vindt dan automatisch plaats.

Wilt u niet langer dat uw aangifte wordt ingediend dan kan u tot uiterlijk woensdag 5 januari 2022, 23.59 uur aangeven dat uw de aangifte wilt intrekken. Dit kan u aangeven per e-mail naar info@aangiftehugodejonge.nl.

Wilt u een klacht indienen? Dan kan dat bij de Autoriteit Persoons Gegevens. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Bereikbaarheid
Wij zijn in kader van deze aangifte bereikbaar per e-mail via info@aangiftehugodejonge.nl.